Biegi dzieci


 

 

 

Biegi dziecięce Laur Przyrodnika

 

  1. Dzieci biorące udział w zawodach, wystartują pod warunkiem złożenia w dniu zawodów przez jednego z rodziców lub pełnoprawnych opiekunów, pisemnej zgody na start i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
  1. Zapisy dzieci odbywają się przez email organizatora laurprzyrodnika@up.poznan.pl oraz w dniu zawodów.
  2. W celu usprawnienia zapisów, opiekunów szkolnych grup prosimy o wcześniejsze zgłoszenie zawodników przez email organizatora laurprzyrodnika@up.poznan.pl
  3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, dokładną datę urodzenia oraz klub/przedszkole/szkołę.
  4. Godziny startów mogą ulec kilkuminutowym zmianom.
  5. Starty biegów będą wspólne dla dziewcząt i chłopców.
  6. Dekoracje odbywają się w osobnych kategoriach (dziewczęta / chłopcy).
  7. W przypadku dużej ilości dzieci organizator zastrzega sobie prawo do osobnego przeprowadzenia biegów dziewcząt i chłopców.
  8. Start w biegach dzieci jest bezpłatny.