Harmonogram


 
  • Zgłoszenia do biegu głównego drogą elektroniczną  na stronie www.laurprzyrodnika.pl do dnia 20 października 2022r
  • Zgłoszenia w Biurze Zawodów 22 października 2022r. (sobota) w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd 7 w Poznaniu
  • Zgłoszenia w dniu biegu w Biurze Zawodów na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w godz. 8:00-10:30
  • Start biegów dzieci 23 października, godz. 10:30
  • Start biegu głównego Laur Przyrodnika 23 października, godz. 12:00
  • Wręczenie pucharów, nagród bezpośrednio po biegu